Teamcoaching

Coaching in teams en 1-op-1

Ik heb veel ervaring in het coachen van teams op het gebied van samenwerken, vergaderen, projectmatig werken, reflecteren. Ik werk vaak met interculturele of interdisciplinaire teams. Om goed te kunnen samenwerken is het belangrijk elkaars drijfveren te begrijpen. Een team is het krachtigst als de deelnemers onderling behoorlijk verschillen, maar desondanks elkaar respecteren en versterken.

Om dit te bereiken maak ik onder andere gebruik van creatieve methodieken, reflectief leren en de belbin-teamrollentest. Er is vaak heel veel winst te behalen als iedereen leert observatie en reflectie uit elkaar te halen, en feedback te geven op gedrag, niet op karakter. Eén groeps-coachingssessie kan al een groot verschil maken.

Trainingen voor teams

Op aanvraag verzorg ik trainingen op het gebied van communicatie. Elke training is maatwerk. Ik heb ervaring in het geven van trainingen op het gebied van vergaderen, time management, groepsdynamiek en algemene communicatieve vaardigheden zoals mondeling presenteren en gesprekstechnieken.

Het kennismakingsgesprek van een uur is gratis. In dit gesprek bespreken de opdrachtgever en trainer welke trainings- of coachingsbehoefte er is, en hoe die ingevuld kan worden. Ter oriëntatie: een training kost tussen de € 400 en € 1000 exclusief 21% BTW per dagdeel, afhankelijk van het aantal dagdelen en de hoeveelheid maatwerk.

Groepsgrootte is idealiter tussen de 6 en 12 cursisten. Daarboven werk ik vaak met assistenten. Neem contact met me op voor de mogelijkheden