Het effect van netwerken...

Sommige plannen zijn te groot om helemaal zelf aan te pakken. Samen met anderen kun je vanalles bereiken wat in je eentje niet mogelijk is. Je hebt ineens toegang tot nieuwe kennis, contacten, vaardigheden en middelen. Maar hoe vind je die anderen? Daarvoor is de Netwerkanalyse een fijne methode. Neem een groot vel papier voor je en:

  1. Zet je initiatief in het midden.
  2. Zet de initiatiefnemer en evt partner(s) in het midden erbij.
  3. Zet alles wat je nodig hebt aan de randen: mensen, organisaties, materiaal, kennis, geld.
  4. Trek een lijn waar je al contact hebt (zet naam persoon erbij in het rondje).

Ga nu met allerlei mensen praten over je initiatief, en vraag ze of ze iets of iemand die jij nodig hebt kennen. Ga niet alleen met collega’s praten, maar juist ook met de buurman of je tante. Je kunt van onverwachte hoek heel nuttige contacten krijgen.

Deze netwerkanalyse is een vereenvoudiging van de netwerkanalyse van Anne-Marie Poorthuis en het agro-center. Belangrijkste verschil is dat wij geen scherp onderscheid gemaakt hebben tussen leveranciers en gebruikers (allebei in de buitenste cirkel). Dit omdat het doel van de vereenvoudigde netwerkanalyse is om de rijkdom aan interessante contacten in beeld te brengen en het zo gemakkelijk te maken je initiatief van de grond te laten komen. Daarbij is de exacte rol en positie van alle actoren van ondergeschikt belang. Meer lezen: www.agrocenter.wur.nl/NL/Tools/Netwerken/Netwerkdynamiek/Netwerkanalyse/.

Voor mij werkt deze methode heel goed. Een aantal recente voorbeelden: Voor de Ondernemersdag voor Coaches zocht ik een bijzondere locatie, en vond die via een vriendin die ik als co-trainer lang geleden ooit heb leren kennen. Op de ZZP-borrel sprak ik Marcel Baatsen die me in contact bracht met Eagles Flight Benelux, en nu ben ik in opleiding om zelf de team-simulatie 'Gold of the Desert Kings' te kunnen begeleiden - aanrader om de samenwerking van teams in beeld te brengen en te versterken! Verder ben ik via een workshop voor ZZP-ers die ik 2 jaar geleden gaf (!) nu betrokken bij de Workshopdag die we op 20 april organiseren. Ik heb via die club ook Sietse Visser leren kennen die mijn nieuwe website heeft ontworpen. Laat me weten wat je ervan vindt!

Graag jullie reacties op dit blog via:

emmyhagenaars.wordpress.com